forbot

Ostroushko E.V., SPD

+38 (093) 334-01-12
  • Ostroushko E.V., SPD
Quầy trưng bày
Urê
Urê
12.00 UAH
Tấm PVC
Tấm PVC
1.19 USD
Urê
Urê
Giá kê chậu hoa
Giá kê chậu hoa
664.00 UAH
Màng căng
Màng căng
135.00 UAH
Tấm PVC
Tấm PVC
2.83 USD
Tấm PVC
Tấm PVC
3.83 USD
Tấm PVC
Tấm PVC
3.48 USD
Tấm PVC
Tấm PVC
3.57 USD
Tấm PVC
Tấm PVC
1.86 USD
Tấm PVC
Tấm PVC
3.14 USD
Tấm PVC
Tấm PVC
3.06 USD
Urê
Urê
Tấm PVC
Tấm PVC
Urê
Urê
Giá kê chậu hoa
Giá kê chậu hoa
Màng căng
Màng căng
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Tấm PVC
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Cherkassy region,  Cherkassy,  18005,  st. G.Dnepra, 7, kv. 78

Thủ trưởng

Ostroushko Evgenij Vladimirovich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Ostroushko E.V., SPD. Tất cả thông tin về Ostroushko E.V., SPD tại Cherkassy (Ukraina).