UAH
Ostroushko E.V., SPD tại Cherkassy | Cửa hàng trực tuyến Ostroushko E.V., SPD Cherkassy (Ukraina)
Premium Gold
 • Ostroushko E.V., SPD
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Tấm PVC
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
31.96 UAH
Wholesale:
 • 30.88 UAH/c  - từ 1000 c
Nhóm: Tấm PVC
Tấm PVC
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
76 UAH
Wholesale:
 • 71.98 UAH/c  - từ 1000 c
Nhóm: Tấm PVC
Urê
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
12 UAH
Wholesale:
 • 7.85 UAH/kg  - từ 20000 kg
Nhóm: Urê
Urê
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
 • 12000 UAH/t  - từ 20 t
Nhóm: Urê
Giá kê chậu hoa
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
664 UAH
Wholesale:
 • 600 UAH/c  - từ 10 c
Nhóm: Giá kê chậu hoa
Tấm PVC
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
102.86 UAH
Wholesale:
 • 96.15 UAH/c  - từ 1000 c
Nhóm: Tấm PVC
Tấm PVC
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
82.18 UAH
Wholesale:
 • 77.08 UAH/c  - từ 1000 c
Nhóm: Tấm PVC
Tấm PVC
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
95.88 UAH
Wholesale:
 • 93.19 UAH/c  - từ 1000 c
Nhóm: Tấm PVC
Túi polypropylene
Có sẵn 
Giá:
3.6 UAH
Nhóm: Túi polypropylene
Tấm PVC
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
93.46 UAH
Wholesale:
 • 90.77 UAH/c  - từ 1000 c
Nhóm: Tấm PVC
Tấm PVC
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
49.95 UAH
Wholesale:
 • 48.07 UAH/c  - từ 1000 c
Nhóm: Tấm PVC
Tấm PVC
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
84.33 UAH
Wholesale:
 • 79.23 UAH/c  - từ 1000 c
Nhóm: Tấm PVC
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Cherkassy region,  Cherkassy,  18005,  st. G.Dnepra, 7, kv. 78

Thủ trưởng

Ostroushko Evgenij Vladimirovich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
Trang web:
Quầy trưng bày
Thùng vận chuyển mềm
Thùng vận chuyển mềm
86 UAH
Túi polypropylene
Túi polypropylene
4.5 UAH
Thùng vận chuyển mềm
Thùng vận chuyển mềm
Túi polypropylene
Túi polypropylene
Các nhóm dịch vụ
LiveInternet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Ostroushko E.V., SPD. Tất cả thông tin về Ostroushko E.V., SPD tại Cherkassy (Ukraina).